Açıklama: D:\Belgelerim\Web Sitelerim\turkiyat\turkiyat.gif

::: Türkiyat Araştırmaları Dergisi | ISSN 1300-5766

17. SAYI

Bahar 2005

 

 

Yakup KARASOY

Eleştiri Nedir, Bağa Destursuz Girenler Nasıl Eleştirilmelidir? 

 

Orhan YAVUZ

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun “Karaca Oğlan” Adlı Eserinin Bilimsel Eleştirisi 

 

Emine YENİTERZİ

 Kemal Edip  Kürkçüoğlu’nun  “DâstânCenâb-ı Mevlân┠Manzumesi

 

Semra TUNÇ

Divan Şiirinde Hz. İbrâhîm ve ‘Ades  (Mercimek) Kıssasına Dâir

 

Süleyman SOLMAZ

Divan Şiirinde Sefer

 

Birgül TOKER

Cem’î, Hayatı, Divanı ve Edebî Şahsiyeti

 

Mustafa ÖZCAN

Tiyatro Eserlerinde Halide Edip Adıvar

 

H. Sena YAMAN

Salah Birsel’in Şiire Dair Görüşleri

 

Dilek ZERENLER

Helene ve Güzel Helena Adlı Oyunların Konu Bakımından Karşılaştırılması

 

Gülsün KOÇER

Millî Mücadele Konulu Tiyatro Oyunlarında Kadın Karakterler Üzerine Bir İnceleme

 

Sinan GÖNEN

Efsanelerde Kara Renginin Görünümü

 

Ruhi ÖZCAN

Osmanlı Devleti’nde XVII. Yüzyılda Yapılan Sikke Tashihleri

 

Ahmet Ali GAZEL

Birinci Meşrutiyet Parlamentosunda Parlamenter Denetim: İstizah (Gensoru), Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması, Genel Görüşme

 

M. Suat BAL

Türkiye Selçukluları, Mısır Memlükleri ve Altın Orda Devleti’nin İlhanlılara  Karşı Kurduğu İttifak

 

Himmet HÜLÜR – Gürsoy AKÇA

İmparatorluktan Cumhuriyete Toplum ve Ekonominin Dönüşümü ve Merkezileşmenin Dinamikleri

 

Naim ŞAHİN

Türk Mantıkçıları

 

Vedat ÇAKIR

Konya’nın Geleneksel Eğlence Kültürü

 

Fatih TEPEBAŞILI

Kullanımlık Metin Türü Olarak Ulusal Marş Kavramı ve İşlevleri

 

Rehman SEFEROV

Sovyet Dönemi ve Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Nüfusunun Etnik Yapısındaki Değişimler

 

Sema YANİÇ

Hâce Hatib Mahmud Er-Rûmî, Eserleri ve Osmanlı İlim Hayatındaki Yeri

 

 

Açıklama: D:\Belgelerim\Web Sitelerim\turkiyat\dergi.jpg

 

Açıklama: D:\Belgelerim\Web Sitelerim\turkiyat\alt_banner.gif