::: Dergiler

Türkiyat Araştırmaları Dergisi*

 

Makale Değerlendirme Formu                             Makale Yazım Kuralları

 

1. Sayı

2. Sayı

3. Sayı

4. Sayı

5. Sayı

6. Sayı

7. Sayı

8. Sayı

9. Sayı

 

Dergimizin 10-31. sayıları hakemli olarak yayımlanmıştır. 

10. Sayı (Güz 2001)

11. Sayı (Bahar 2002)

12. Sayı (Güz 2002)

13. Sayı (Bahar 2003)

14. Sayı (Güz 2003)

15. Sayı (Bahar 2004)

16. Sayı (Güz 2004)

17. Sayı (Bahar 2005)

18. Sayı (Güz 2005)

19. Sayı (Bahar 2006)

20. Sayı (Güz 2006)

21. Sayı (Bahar 2007)

22. Sayı (Güz 2007)

23. Sayı (Bahar 2008)

24. Sayı (Güz 2008)

25. Sayı (Bahar 2009)
26. Sayı (Güz 2009)
27. Sayı (Bahar 2010)
28. Sayı (Güz 2010)
29. Sayı (Bahar 2011)
30. Sayı (Güz 2011)
31. Sayı (Bahar 2012)
 

Dergimiz, 32. sayısından itibaren uluslararası hakemli olarak yayımlanmaktadır.

 

32. Sayı (Güz 2012)
 
 

*Türkiyat Araştırmaları Dergisi'nin dizinlendiği veri tabanları

MLA (Modern Language Association) International Bibliography
EBSCO

TUBİTAK/ULAKBİM SBVT